Diamond Ring – Woman – NN33100005

58.880.000 

Product name: Women’s Diamond Ring
Company responsible for the goods: Anh Thien Nhan Company Limited
Origin of goods: Hong Kong
Content: E-F-G, monssanite diamonds
Weight: white gold 18K
Product code: NN33100005

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây