Lucky Alhambra bracelet, 4 motifs

Liên hệ

18K yellow gold, Carnelian, Malachite, Mother-of-pearl, Tiger Eye

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây