Magic Alhambra bracelet

Liên hệ

5 motifs, 18K white gold, white and gray mother-of-pearl, chalcedony.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây