Tiffany Solitaire Diamond Pendant

Liên hệ

18k white gold, Round brilliant diamond, carat total weight .39, color grade F, clarity

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây