Bông Tai Chanel Eternal N°5

Liên hệ

Đính 18 viên kim cương giác cắt brilliant nặng tổng cộng 0,18 carat

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây