Chaine d’ancre Contour pendant

Liên hệ

Pendant in rose gold set with diamonds and toggle clasp

The iconic link becomes a symbol, accentuating the Chaine d’ancre Contour design with hints of gold and diamonds.

Interior circumference: 15.74″ | Motif size: 0.79″ x 0.47″

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây