Chaine d’ancre Divine ring, small model

Liên hệ

Ring in rose gold set with diamonds
Chaine d’ancre Divine features a brilliant geometry of gold and diamonds.
Rose gold 18k

Width: 0.36″ | 98 diamonds

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây