Empreinte Medallion, Yellow Gold

Liên hệ

Yellow Gold (18 kt) Motif size: ~ 24 mm x ~ 4 mm Length: ~ 75 cm with adjustable links at 70 & 65 cm

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây