Empreinte pendant

Liên hệ

  • White gold (18 kt) and diamonds
  • 36 Diamonds, ~ 0.3 ct
  • Motif: ~ 11 mm
  • Length: ~ 40 cm

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây