LV Blossom Pendant

Liên hệ

Rose gold (18 kt) and diamond 1 FG-VVS diamond for 0.03 ct Length: 40 cm with an adjustable link at 38 cm

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây