Piaget Sunlight Necklace

Liên hệ

Rose gold set with 7 brilliant-cut diamonds (approx. 0.42 ct)

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây