Tiffany HardWear Double Link Pendant

Liên hệ

18k rose gold with pavé diamonds
Link size, large

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây