Bông tai Perlée Pearls Of Gold Hoop, mẫu nhỏ

Liên hệ

Vàng hồng 18K, mẫu nhỏ

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây