Dây chuyền Volt One Large

Liên hệ

Mặt dây chuyền lớn LV Volt thuộc bộ sưu tập LV Volt dành cho nam và nữ, làm tăng âm lượng trên chữ viết tắt LV. Được treo trên một dây chuyền có thể điều chỉnh, mặt dây chuyền này có hình chữ V nhỏ, được

đính một viên kim cương rực rỡ, tích hợp bên trong chữ L lớn hơn. Các mảnh từ dây chuyền này có thể được kết hợp và phối lại để tạo ra phong cách cá nhân, độc đáo.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây