Khuyên tai đơn Coco Crush

Liên hệ

Mô-típ chần quả trám, vàng vàng 18K, đính kim cương

Cách đeo: Đặt khuyên tai đơn không có khóa cài dọc theo vành tai và chỉnh vào vị trí giữa.

Khuyên tai có chốt đeo: Không có khoá, dạng cài

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây