Nhẫn Kim Cương – Nữ – NN33100061

46.800.000 

Nhẫn kim cương Nữ  viên chủ Mois Mỹ Radiant 8li x 6li nước D đính 44 viên kim tấm thiên nhiên nước E-F-G . Chất liệu vàng ý 750 lửa đẹp & chất lượng gia công sắc sảo chuẩn mực Hongkong

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây