Vòng Tay Chaine d’Ancre

Liên hệ

Vòng tay bằng vàng hồng

Robert Dumas đã thiết kế Chaine D’ancre hơn 80 năm trước. Các liên kết của nó, phản ánh chuyên môn về sản xuất chuỗi của công ty, tiếp tục truyền cảm hứng cho Pierre Hardy trong các sáng tạo của mình.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây
Danh mục: ,