Nhẫn Jeux de Liens

Liên hệ

Nhẫn kim cương pavé Jeux de Liens bằng vàng trắng.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây