Nhẫn Wide bạc trắng – Tiffany – GRP09944

Liên hệ

Titan và bạc sterling
Rộng 5,6 mm

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây