Vòng tay Clash De Cartier

Liên hệ

Vòng tay Clash de Cartier, mẫu hai hàng, vàng hồng 18K (750/1000). Chiều rộng: 9,2 mm.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây