Kelly Clochette ring, small model

Liên hệ

Ring in white gold set with diamonds

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây