Tiffany Victoria Vine Bypass Ring

Liên hệ

With an intensity that rivals the night sky, Tiffany Victoria celebrates the dazzling brilliance of Tiffany diamonds. The organic vine motif of this bracelet ring compliments the beauty of its mixed-cut diamonds.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây