Tiffany Victoria Vine Climber Earring

Liên hệ

With an intensity that rivals the night sky, Tiffany Victoria celebrates the blazing brilliance of Tiffany diamonds. A striking display of diamonds scales the ear in this elegant climber earring design.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây