Trinity Necklaces

Liên hệ

Trinity necklace, white gold (750/1000), yellow gold (750/1000), rose gold (750/1000), set with 33 diamonds totaling 0.20 carats, rose gold (750/1000) chain.

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây