Dây Chuyền Eternal N5 Đính Kim Cương

Liên hệ

Đính 25 viên kim cương giác cắt brilliant

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây