Nhẫn Eternal N5 Đính Kim Cương

Liên hệ

Đính 1 viên kim cương giác cắt brilliant ở trung tâm và 19 viên kim cương giác cắt brilliant

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây