Empreinte Ear Studs, White Gold And Diamonds

Liên hệ

White Gold (18 kt)
40 Diamonds, ~ 0.1 ct
Motif: ~ 9 mm
Alpa system

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây