ETERNAL N°5 SINGLE EARRING

Liên hệ

8K rose gold, Set with 18 brilliant-cut diamonds totalling 0.18 carat

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây