Farandole earrings

Liên hệ

Earrings in white gold set with diamonds and Guardian clasp

White gold 18k

Chaine d’ancre link size: 0.55″ x 0.35″ | 96 diamonds

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây