Farandole ring

Liên hệ

Ring in white gold set with diamonds

White gold 18k

Total width: 0.35″ | Ring width: 0.06″ | Chaine d’ancre link size: 0.55″ x 0.35″ | 48 diamondsBuy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây