LV Volt Upside Down Bracelet, Pink Gold

Liên hệ

Pink Gold (18 kt)
Motif size: ~ 16 mm
Length: ~ 17.5 cm with adjustable links at ~ 15 cm and ~ 16 cm

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây