RUBAN RING

Liên hệ

51 brilliant-cut diamonds totalling 1.05 carats
1 brilliant-cut diamond centre stone of 0.40 carats

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây