Empreinte Pendant, White gold

Liên hệ

White Gold (18 kt), Motif: ~ 11 mm, Length: ~ 40 cm

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây