H d’ancre ring, small model

Liên hệ

Ring in rose gold set with 27 diamonds
A mesh of Hermès symbols: placed on a lightweight bangle, the “H” blends into the links of the Chaine d’ancre.
Rose gold 18k

Width: 0.21″ | 27 diamonds

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây