H d’Ancre ring

Liên hệ

Ring in white gold set with 181 diamonds
A mesh of Hermès symbols: placed on a lightweight bangle, the H blends into the links of the Chaine d’Ancre.

White gold 18k

Buy at:

Xem cách đo size tại đây
Xem chính sách thu đổi & bảo hành tại đây